جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ : 28/7/75 شماره دادنامه : 168 کلاسه پرونده : 67/35
مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای محسن گیتی ، آقای رحمت الله قاسمی
موضوع شکایت وخواسته : ابطال دستورالعمل شماره 31/3/5759/1 - 14/3/67 استانداری اصفهان
مقدمه : شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند ، دستورالعمل شماره 31/3/5759/1 - 14/3/67 استانداری اصفهان به ضمن آن مقرر داشته از املاک تفکیکی یک قطعه و برخلاف موازین شرعی به ملکیت شهرداری درآید و این اضافه بر هزینه های دریافتی مربوط به تکفیک املاک می باشد و در آن رعایت کسب نظر موافق مالک قید نشده است و از طرفی مورد تأیید مجلس و شورای نگهبان نیز مسلماً نخواهد بود تقاضای ابطال دستورالعمل فوق الذکر را دارم . شهردار نطنز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3672- 6/9/70 اعلام داشته اند ، این شهرداری دستورالعمل شماره 31/3/5759/1 - 14/3/67 را در مورد پلاک شماره 51/470 واقع در محل بلوار طالقانی متعلق به ورثه مبنی به مرحله اجرا نگذاشته است و مالکین پلاک نیز همانطور که در نامه شماره 1785 - 7/5/70 این شهرداری ارسال گردیده از شکایت خود علیه شهرداری صرفنظر نموده اند و هنوز از طریق اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نطنز پلاک مورد بحث تفکیک نشده است .
مدیرکل دفتر فنی استانداری اصفهان طی نامه 6463/1 - 13/4/71 در پاسخ به شکایت اعلام داشته اند مصوبه شماره 31/3/5759/1 - 14/3/67 در خصوص تأیید طرح هادی شهر نطنز بوده که اختیار تأیید طرحهای فوق از طرف وزارت کشور به استانداری به قائم مقامی شورای اسلامی شهر تفویض شده است ، بدیهی است ضوابط طرحهای هادی نیز بمنظور انجام امور شهرسازی شهرها تهیه و تدوین وابلاغ می گردد .
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور وبا حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
« رأی هیأت »
نظر به اینکه شکایت و موضوع آن متضمن تحقق و اجتماع شرایط مقرر در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نیست ، موضوع قابل طرح در هیأت عمومی دیوان تشخیص نگردید .آ
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : اسماعیل فردوسی پور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
168
تاریخ تصویب :
1375/07/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :