جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ : 9/12/66 کلاسه پرونده : 66/58 شماره دادنامه : 66/110
مرجع رسیدگی :هیأت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : نصرالله عثمانی
موضوع شکایت و خواسته : وام مسکن .
گردش کار : شاکی در طی دادخواست تقدیمی ، بدون اینکه مرجع یا مقامی را بعنوان طرف شایت معرفی نماید ، با شرح مطالبی راجع به بخشنامه و دستورالعمل نا معین هیأت دولت نسبت به نحوه پرداخت وام مسکن ، معترض و تقاضای رسیدگی نموده است .
مدیر کل محترم حقوقی نخست وزیری ، طی لایحه جوابیه پاسخ داده است که : دستورالعمل مشخصی توسط شاکی ، اعلام نشده تا مورد رسیدگی قرار گیرد . چنانچه نظر شاکی ، تسهیلات بانکی موضوع بند 1/2مصوبه 108328 هیأت وزیران و اصلاحیه آن بشماره 68504 مورخ 11/9/65 باشد ، یادآور می شود که در هیچ یک از قوانین و مقررات دولت مکلف نگردیده است به کلیه افراد وام اعطاء نماید .
هیأت عمومی دیوان ، به تاریخ فوق ، به ریاست حجه الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض ، وبا شرکت رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و مشاوره به اتفاق آراء بشرح زیر اتخاذ تصمیم نمودند .
« تصمیم هیأت »
با توجه به نحوه شکایت و پاسخ واصله ، موضوع قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باشد ، تشخیص نگردید .
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمد علی فیض

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
110
تاریخ تصویب :
1366/12/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :