جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 23/9/68 شماره : 1099/21 مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 16/2/68 آقای محمد … دادخواستی به طرفیت اداره ثبت اسناد لارستان و خانم نسرین … به خواسته نقض حکم شماره 3060 ـ 23/5/67 ـ ه هیئت نظارت و ابطال عملیات اجرائی در پرونده اجرائی کلاسه 61/3017 اداره ثبت لار مقوم به مبلغ 1157750 تومان تسلیم دادگاه حقوقیث یک لارستان قائم مقام حقوقی دو نموده به خلاصه مدعی گردیده که همسرش بانو نسرین … مطلقه شده و در جریان اجرای مهریه اش منزل مسکونی او را اداره ثبت باز داشت کرده بود که بعداً به علت اینکه تنها محل مسکونی او بود به عنوان مستثنیات دین رفع بازداشت شد که به اعتراض بانو نسرین هیئت نظارت به استناد گزارش خلاف واقع و اشتباه کلانتری و به عنوان اینکه منزل من در اجاره غیر بوده و جزء مستثنیات محسوب نمی شود رای اداره ثبت را فسخ و دستور توقیف منزلم را صادر نموده و از دادگاه درخواست رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را دارد .باثبت پرونده به کلاسه 68 و دعوت طرفین جهت رسیدگی آقای محمدرضا … به وکالت بانو نسرین در دادرسی مداخله نموده و با تقدیم فتوکپی رای شماره 3060 ـ 23/5/67 هیئت نظارت استان فارس و رای شماره 1494 س/2 مورخ 13/9/67 شورای عالی ثبت دایر بر تایید رای هیئت نظارت و مالا رد اعتراضات خواهان و ختم عملیات اجرائی با ایراد به صلاحیت ذاتی دادگاه ضمن تقدیم فتوکپی رای وحدت رویه شماره 1390 ـ 12/8/45 هیئت عمومی دیوان عالی کشور رد دعوی را خواستار شده است در جلسه دادرسی مورخ 25/8/67 دادگاه پس از استماع توضیحات خواهان به نماینده اداره ثبت و وکیل خوانده ردیف دوم به استدلال اتمام عملیات اجرائی ثبتی و طرح مساله در شورای عالی ثبت قرار عدم صلاحیت خود را به شماره 42 ـ 30/8/67 به اعتبار صلاحیت مراجع ثبتی موجب قانونی نداشته و قرار صادره مورد تایید نسبت پرونده جهت اقدام لازم به شرح مرقوم اعاده می شود .

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی – 80

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1099
تاریخ تصویب :
1368/09/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :