جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.


رأی شعبه 18 دیوان عالی کشور به شماره 73/400/18 مورخ 27/7/1373

قرار عدم صلاحیت ذاتی شماره 182 ـ 21/3/73 صادره از دادگاه حقوقی دو لاهیجان موجه و قانونی نیست زیرا به حکایت مندرجات گزارش شماره 10924/1 ـ 4/7/71 ثبت املاک لاهیجان به عنوان بازپرسی دادسرای عمومی شهرستان لاهیجان ظاهراً نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک مورد درخواست افراز که در دفتر توزیع آن اداره به نام اداره اوقاف تعرفه شده درخواست ثبت به عمل نیامده است و به این ترتیب مورد درخواست نمی تواند با ماده اول افراز و فروش املاک مشاع" href="/tags/11211/قانون-افراز-و-فروش-املاک-مشاع/" class="link">قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357 انطباق داشته باشد بنا به مراتب فوق ضمن تشخیص صلاحیت ذاتی در رسیدگی به درخواست مطروحه با وضعیت فعلی پرونده مقرر می شود پرونده به دادگاه صادر کننده قرار اعاده گردد تا با استعلام از اداره ثبت محل چنانچه جریان ثبتی پلاک 1514 بیمار گونه است که در گزارش ثبتی فوق الاشعار اعلام شده با چنانچه نسبت به سه دانگ مشاع فوق التوصیف درخواست ثبت به عمل آمده ولی تا کنون جریان ثبتی آن خاتمه نیافته در ماهیت درخواست مطروحه اقدام به رسیدگی نمایند .

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی – 80

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
400
تاریخ تصویب :
1373/07/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :