جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 18/8/73 شماره دادنامه : 316/73/19 مرجع رسیدگی : شعبه 19 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
آقای شادولت … نسبت احوال شوراب دادخواستی به خواسته تغییر از آقای شادولت به خانم شادولت تقدیم دادگاه نموده و خواستار صدور حکم شده پرونده به کلاسه 53 ـ 72 در دادگاه حقوقی 2 خرم آباد مطرح و منتهی به صدور قرار شماره 809 ـ 72 شده و به دلیل اینکه خواسته تغییر جنسیت است طیق بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال خود را صالح به رسیدگی ندانسته و اداره خوانده را شایسته رسیدگی به اینگونه دعاوی اعلام نموده و در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد .
بسمه تعالی
با توجه به محتویات پرونده چون رسیدگی به موضوع تغییر جنسیت طبق رأی وحدت رویه شماره 504 ـ 10/2/66 در صلاحیت محاکم دادگستری است پرونده جهت رسیدگی به دادگاه حقوقی 2 خرم آباد ارجاع می گردد و قرار شماره 809 ـ 72 صادره از دادگاه موصوف منقوض اعلام می شود .

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
316
تاریخ تصویب :
1373/08/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :