جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.نظریه شماره : 1422/7 - 4/5/62

سئوال چنانچه حکم بفروش خانه ای بعلت عدم امکان افرازصادرشده باشد و حکم صادره علیه شخصی غیر از مالک مشاعی صادر شده باشد آیا اجراء آن صحیح و لازمست یا نه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
مطابق ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357 و ماده 9 آئیننامه اجرائی آن ملکی که بموجب تصمیم قطعی دادگاه غیرقابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکاء بدستور دادگاه فروخته میشود، بنابراین درمورد فروش ، دادگاه حکم صادر نمیکند بلکه دستور فروش میدهد و این دستور فاقد اعتبارقضیه محکوم بهااست و در مواردیکه دادگاه احراز کند حکم علیه مالک مالک مشاعی صادر شده است میتواند از صدور دستورفروش خودداری نماید و در صورتیکه دستور فروش قبلا صادر شده باشد اجرای آنرا متوقف کند0
مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

94
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1422
تاریخ تصویب :
1362/05/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :