×

اگر دادگاه متوجه شود که حکم غیرقابل افراز بودن ملکی علیه غیرمالک مشاع آن صادر شده است میتواند از اجراء دستور فروش آن جلوگیری نماید

اگر دادگاه متوجه شود که حکم غیرقابل افراز بودن ملکی علیه غیرمالک مشاع آن صادر شده است میتواند از اجراء دستور فروش آن جلوگیری نماید

اگر-دادگاه-متوجه-شود-که-حکم-غیرقابل-افراز-بودن-ملکی-علیه-غیرمالک-مشاع-آن-صادر-شده-است-میتواند-از-اجراء-دستور-فروش-آن-جلوگیری-نماید

نظریه شماره : 1422/7 - 4/5/62

سئوال چنانچه حکم بفروش خانه ای بعلت عدم امکان افرازصادرشده باشد و حکم صادره علیه شخصی غیر از مالک مشاعی صادر شده باشد آیا اجراء آن صحیح و لازمست یا نه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
مطابق ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357 و ماده 9 آئیننامه اجرائی آن ملکی که بموجب تصمیم قطعی دادگاه غیرقابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکاء بدستور دادگاه فروخته میشود، بنابراین درمورد فروش ، دادگاه حکم صادر نمیکند بلکه دستور فروش میدهد و این دستور فاقد اعتبارقضیه محکوم بهااست و در مواردیکه دادگاه احراز کند حکم علیه مالک مالک مشاعی صادر شده است میتواند از صدور دستورفروش خودداری نماید و در صورتیکه دستور فروش قبلا صادر شده باشد اجرای آنرا متوقف کند0
مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

94

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1422

تاریخ تصویب : 1362/05/04

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.