جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.


نظریه شماره : 6561/7 - 20/3/60

سئوال آیا ملکی که نسبت به آن سند مالکیت صادر نشده و دارای اختلاف حدود با مجاورین است قابل افراز میباشد یا نه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
اگر سند مالکیت ملکی صادر نشده و دارای اختلاف حدود با مجاورین باشد قابل افارز نیست زیرا باید قبلا" حدود مشخصات صحیح آن با مجاورین معلوم و مشخص و سپس افرازگردد0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

94
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
6561
تاریخ تصویب :
1360/03/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :