جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.


نظریه شماره : 455/7 - 28/1/1362

سئوال آیا صدور حکم بر فروش ملک مشاع غیر قابل افراز قابل پژوهش و فرجام است یاقطعی است ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
در مواردیکه بر اساس قانون افراز و فروش املاک مشاع عمل میشود بصراحت ماده 4 این قانون و ماده 9 آئیننامه آن ، ملک بدستور دادگاه و بر مبنای تصمیم قطعی دائر بر غیرقابل افراز بودن ملک فروخته خواهد شد و این دستور حکم به افرازنیست تا قابلیت پژوهش یا فرجام داشته باشد0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

94
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
455
تاریخ تصویب :
1362/01/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :