جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.


نظریه شماره : 455/7 - 28/1/62

سئوال با توجه بمواد 6 و7 آئین نامه افراز و فروش املاک مشاع" href="/tags/11211/قانون-افراز-و-فروش-املاک-مشاع/" class="link">قانون افراز و فروش املاک مشاع ، اکنون که دادگاه شهرستان وجود ندارد مرجع رسیدگی باعتراض بر تصمیمات اداره ثبت در خصوص افراز کجا است ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
مرجع رسیدگی به اعتراض بر آراء و تصمیمات اداره ثبت در موردافراز املاک مشاع موضوع افراز و فروش املاک مشاع" href="/tags/11211/قانون-افراز-و-فروش-املاک-مشاع/" class="link">قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357 باالتفات بماده 6لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی شعب حقوقی دادگاههای عمومی میباشد0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

94
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
455
تاریخ تصویب :
1362/01/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :