جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


نظریه شماره : 2454/7 - 7/6/61

سئوال آیا حضور تمام شرکاء در هنگام افراز ضروری است یانه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
مستفاد از مواد 3 و4 آئین نامه قانون افراز وفروش املاک مشاع اینست که اصولا" حضور شرکاء ملک در محل الزامی نیست وچنانچه تا پایان کار در محل حاضر بودند نقشه رسمی وصورتمجلس مربوط باید به امضاء آنها برسد0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

94
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2454
تاریخ تصویب :
1361/06/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :