جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.


نظریه شماره : 5341/7 - 27/10/61

سئوال آیا احکامیکه در رابطه با افزایش مال الاجاره محل استیجاری دولت بعد از تاریخ تصویب قانون اصلاح بعضی از مقررات قانون بودجه سال 1359 صادر میشود قابل اجرا است یا نه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
تبصره 16 قانون اصلاح بعضی از مقررات قانون بودجه سال 1359 کل کشور راجع به احکامی است که قبل از تاریخ تصویب آن قانون صادرشده و تا آن تاریخ بمرحله اجراء در نیامده است و چون اجازه تعویق اجرای احکام قطعی برخلاف اصل و استثناء بر آنست لذا تجاوزاز مورد نص و سرایت دادن آن به احکامی هم که بعد ازتصویب قانون مذکور صادر شده یا میشود مخالف اصول و موازین قانونی وفاقد مجوز است 0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

94
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
5341
تاریخ تصویب :
1361/10/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :