جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.


نظریه شماره : 449/7 - 27/5/60

سئوال آیا در صورتکیه معامله با سند عادی واقع شده و تعهدی دائر بر تنظیم سند رسمی نشده باشد میتوان فروشنده را ملزم به تنظیم سند رسمی نمود یا نه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
اگر در سند عادی معامله زمین یا خانه تعهدی برای تنظیم سند رسمی نشده باشد لازام فروشنده به تنظیم سند رسمی موردنخواهد داشت و از ماده 225 قانون منی هم استفاده نمیشود که معامله زمین یا خانه با سند عادی بدون تعهد تنظیم سند رسمی مجوز ملزم ساختن فروشنده به تنظیم سند رسمی باشد0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

94
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
449
تاریخ تصویب :
1360/05/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :