جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.


نظریه شماره : 6021/7 - 7/12/61

سئوال اتومبیلی در کنار جاده پیدا میشود ولی بعلت تغییر آدرس مالک آن نمیتوان به او دسسترسی پیدا کردآیااتومبیل مذکور مشمول مقررات اموال مجهول المالک است یانه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
قانون راجع به اموال بلاصاحب مصوب اردیبهشت ماه 1313مربوط به اموال متوفائی است که وراث او معلوم نیست و نیزاموالی که صاحبان آنها غیرمعلوم است و چون در مورد بحث نام و مشخصات مالک ماشین معلوم است ولی محل سکونت او شناسائی نشده موردبا قانون مزبور مطابقت ندارد و باید جستجو و اقدامات لازمه را برای پیدا کردن صاحب مشاین بنمایند و در صورتیکه پس ازجستجو و کلیه اقدامات لازمه مالک آن را نیابند باید احکام مربوط به اشیاء پیدا شده (فصل اول از باب چهارم قانون مدنی ) درباره آن اعمال شود0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

94
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
6021
تاریخ تصویب :
1361/12/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :