جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.


نظریه شماره : 158/7 - 10/3/62

سئوال آیا میتوان مقررات تبصره سوم ماده 79 آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی مصوب 1351 را در مورد اموال مجهول المالک نیز اجراء نمود یا نه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
اجراء مقررات تبصره سوم ماده 79 آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی مصوب 1351درمورد اموال مجهول المالک مخالف ماده 7نظامنامه راجع به اموال غائبین و متوفیان بلاوارث و اموال بلاصاحب 000 مصوب 1307 است که هنوزقوت اجرائی دارد0 بنابراین بااستفاده از ماده مذکور که استقرار هزینه ها را در عهده شخص یا دولت یا موسسه عام المنفعه یی که بالاخره اموال به آنها اختصاص مییابد قرارداد است ، نظربر این است که هزینه های لازم قبلا" باید انجام شود و سرانجام از شخص یا دولت یا موسسه عام المنفعه یی که اموال به آن اختصاصی مییابد وصول گردد و اما اینکه قبل ازاستقرار هزینه بر عهده شخص یا دولت یا موسسه مزبور از چه محلی باید تامین شود؟ لازم است که اعتباری برای این قبیل هزینه هادربودجه منظور و از آن محل پرداخت و پس او وصول از شخص یا موسسه ای که بر ذمه او مستقر شده است بحساب درآمد گذاشته شود و تا زمانیکه نظامنامه بصورت فعلی باشدنحوه عمل جزاین نخواهدبود0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

94
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
158
تاریخ تصویب :
1362/03/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :