جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.


نظریه شماره : 1933/7 - 16/4/59

سئوال: آیا سهام شرکتها جزء اموال منقول محسوب میگردد یا غیرمنقول ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است ؟
با توجه بتعریفی که از مال غیر منقول وملحقات آن شده است ، سهام شرکتها را نمیتوان از جمله اموال غیر منقول و یا ملحقات آن دانست و لذا باید آنرا از اموال منقول محسوب داشت.

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

94

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1933
تاریخ تصویب :
1359/04/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :