×

سهام شرکتها از جمله اموال منقول است

سهام شرکتها از جمله اموال منقول است

سهام-شرکتها-از-جمله-اموال-منقول-است
نظریه شماره : 1933/7 - 16/4/59

سئوال: آیا سهام شرکتها جزء اموال منقول محسوب میگردد یا غیرمنقول ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است ؟
با توجه بتعریفی که از مال غیر منقول وملحقات آن شده است ، سهام شرکتها را نمیتوان از جمله اموال غیر منقول و یا ملحقات آن دانست و لذا باید آنرا از اموال منقول محسوب داشت.

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

94

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1933

تاریخ تصویب : 1359/04/16

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.