جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.


نظریه شماره : 3943/7 - 8/7/59

سئوال آیا ساختمانهای پیش ساخته قبل از اینکه ساخته شود مال منقول است یا غیر منقول ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
قطعات پیش ساخته ساختمان قبل از نصب در ساختمان ،ازمصالح ساختمانی بوده و بصراحت ماده 22 قانون مدنی ایران از اموال منقول محسوب میشود0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

94
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3943
تاریخ تصویب :
1359/07/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :