جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.


نظریه شماره : 27/7 - 17/1/60

سئوال آیا بانوی ایرانی میتواند مادام که در علقه زوجیت یک فرد ایرانی است راسا" تابعیت کشور دیگری را قبول نماید؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
مستنبط از بند 6 ماده 976 قانون مدنی این است که زن ایرانی که همسر ایرانی داشته باشد مادام که شوهرش درتابعیت ایران باقی است نمیتواند راسا" و مستقلا" درخواست خروج از تابعیت ایران بنماید،اما اگر شوهر ازتابعیت ایران خارج شده باشدزن میتواند بر طبق ماده 988 آن قانون درخواست خروج از تابعیت ایران را بنماید و این درخواست باید مورد قبول هیئت وزیران واقع شود0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

94
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
28
تاریخ تصویب :
1360/01/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :