جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.


نظریه شماره : 5082/7 - 27/10/61

سئوال هرگاه بانوئی از اتباع خارجه که فاقد گذرنامه وپروانه اقامت معبتر باشد با مردی ایرانی ازدواج نماید برای صادر کردن شناسنامه ایرانی جهت او چه مدارکی لازمست ؟

نظرمشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
طبق بند 6 ماده 976 قانون مدنی هر زن تعبه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند تبعه ایران محسوب میشود بنابراین احراز وقوع ادواج صحیح شرعی بین زن خارجی و مرد ایرانی کافی از برای تبعه ایران شناختن زوجه است واین امرممکنست ازدرج نام والدین در شناسنامه فرزند یا از تنظیم اقرارنامه رسمی فیمابین زن و مرد یا حکم دادگاه ذیصلاح یا نظائر آنها حاصل شود و نیازی به مدرک یا مدارک بخصوصی ندارد0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

94
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
5082
تاریخ تصویب :
1361/10/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :