جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


نظریه شماره : 3396/7 - 7/8/62

سئوال دادگاه سوئیس حکم طلاق زن و مردی از اتباع ایران را صادر و زوج سابق را محکوم بپرداخت نفقه زوجه و جریمه تا آخر عمر و تنصیف دارائی با زوجه مطلقه نموده است 0 آیا این حکم از نظر قوانین ایران معتبر قابل اجراء است یا نه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
در مورد حکم طلاق همراه باحضانت طفل وپرداخت نفقه وجریمه تا آخر عمر و تنصیف دارائی تردیدی نیست که حکم مذکورباقوانین جاریه ایران مخالف است وچون طبق عهدنامه اقامت منعقده فیمابین دولتین ایران و سوئیس مورخه 20 آوریل 1934 و ماده 6 قانون مدنی ایران قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم خارج از کشور باشند مجری است و دولت سوئیس هم آنرا پذیرفته است لذا چنین حکمی که برخلاف مقررات ایران است قابل تائیددردادگاههای ایران نیست 0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

94
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3396
تاریخ تصویب :
1362/08/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :