جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.


نظریه شماره : 6059/7 - 29/11/59

سئوال شخصی فوت شده و ماترک او بفرزندش که از ابتاع شوروی است و مقیم کشور شوروی است منتقل شده ، آیا باید سندمالکیت بنام او صادر شود یا خیر؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
بنابرمدلول ماده 961 قانون مدنی و بندح ماده 1 آئین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب 10/5/1328 و بنا برمقررات ارث قانون مدنی ، مال غیرمنقول به شخص موردسئوال انتقال قهری پیدا میکند و بترتیب مقرر در بندح ماده 1 آئین نامه مذکور اجبارا"بفروش رسانیده شده ووجه آن بمالک پرداخت میشود0 بنابراین مجال و موردی برای ثبت ملک در دفتر املاک بنام تبعه شوروی پیش نمی آید و پس از فروش ملک به خریدار تبعه ایران ، بنام او دردفتراملاک ثبت میگردد0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

94
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
6059
تاریخ تصویب :
1359/11/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :