جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.


نظریه شماره : 2622/7 - 17/6/60

سئوال آیا صدور اجازه طلاق بموجب ماده 1133 قانون مدنی پس از عدم توفیق داوران در اصلاح بین زوجین قابل تجدیدنظرمیباشدیاخیر؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
چون حکم مقرر در تبصره 2 ذیل ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص جزء احکام قطعی مقرر در مواد12 و13 همان قانون نیست لذا قابل تجدیدنظر میباشد0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

94
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2622
تاریخ تصویب :
1360/06/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :