جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


نظریه شماره : 5348/7 - 2/11/62

سئوال آیا پرونده های تصرف عدوانی که قبل ازوضع ماده 134 قانون تعزیرات تشکیل شده اند باید جهت صدور رای بدادگاه کیفری 2فرستاده شوند یا طبق روال سابق در دادسرا مورد رسیدگی قرارگیرند؟

نظر شمورتی اداره حقوقی چنین است :
چون طبق ماده 46 قانون آئین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است و اثر قانون طبق ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامی نسبت به آینده است و هیچ عملی رانمیتوان بموجب قانون متاخر جرم دانست ، در مورد استعلام ، دادسرای عمومی محل باید طبق مقررات زمان تقدیم شکایت رسیدگی نماید0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

94
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
5348
تاریخ تصویب :
1362/11/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :