جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


نظریه شماره : 4844/7 - 7/10/62

در مورد تبصره ذل ماده 134 قانون تعزیرات دادستان موظف است که حکم برفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق بدهد یا این وظیفه دادگاه است ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
طبق نص تبصره ذیل ماده 134قانون تعزیرات دادستان یاجانشین او با تنظیم صورتمجلس دستور متقوف ماندن عملیات را تا صدور حکم قعطی خواهند داد، و در ذیل ماده مذکور قید شده است که دادگاه موظف است حسب مورد حکم به رفع تصرف عدوانی یاممانعت ازحق صادر نماید0 بنابراین صدور حکم و دستور قطعی بادادگاه است و دستور متوقف ماندن عملیات حکم نیست 0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

94
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
4844
تاریخ تصویب :
1362/10/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :