جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.


نظریه شماره : 677/7 - 2/2/63

سئوال آیا قانون تعزیرات ناسخ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی میباشد یا نه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
ماده 134 قانون تعزیرات تعارضی با قانون جلوگیری ازتصرف عدوانی ندارد وناسخ آن نمیباشد0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

94
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
677
تاریخ تصویب :
1363/02/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :