جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


نظریه شماره : 2123/7 - 17/5/60

سئوال آیا در صورتیکه دعوی تصرف عدوانی منتهی بحکم شودباز هم قابل طرح است یا نه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
در صورتی دادسرا ازرسیدگی مجددبدعوی تصرف عدوانی خودداری میکند که دعوای مذکور قبلا" بهمان صورت طرح و در قالب همان دلائل مطرح و تصمیم نهائی اتخاذ شده باشد لکن رسیدگی مجدددر صورت تغییر شرائط بنحوی که دعوی را از وضع مشابه قبلی خارج نماید بلامانع است 0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

94
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2123
تاریخ تصویب :
1360/05/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :