جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.


نظریه شماره : 1268 - 3/3/61

سئوال : چنانچه ازدواجی عادی باشد و یکی از زوجین برای صدور اجازه ثبت رسیم طلاق بدادگاه مراجعه نماید آیا دادگاه میتواند باستناد اینکه چون ازدواج رسما" مورد ثبت قرار نگرفته است رای عدم وجاهت تقاضا بدهد؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
عدم ثبت واقعه ازدواج مانع ازرسیدگی به تقاضای طلاق وانحلال نکاح در دادگاه مدنی خاص نمیباشد0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

94
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1268
تاریخ تصویب :
1361/03/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :