جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.


نظریه شماره : 730/7 - 19/2/63

سئوال : آیا اسامی فارسی از قبیل تورج و ایرج قابل تغییر به اسامی دیگری مانند ابراهیم و میثم میباشند یا نه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
طبق مقررات قانون ثبت احوال مصوب 1355 (مواد20و40) تغییر نام کوچک یا نام اصلی اشخاص فقط در موارد استثنائی و مقید پذیرفته شده است 0(ذکر عناوین و القاب ، نامهای زننده ومستهجن یا نامتناسب با جنس ) دلیل حصرتغییرنام کوچک به موارداستثنائی ایست که نامهای کوچک اشخاص علامت و وسیله تمیز وتشخیص افراد جامع از یکدگیر میباشند و افراد با این نام مشخص منشاءحقوق و تعهدات و تکالیف و الزامات قانونی هستند، مجازبودن تغییر نام کوچک موجب بروز اشکالات عدیده شده و در بسیاری ازموارد ویله سوءاستفاده های گوناگون میشود0 علیهذا باتوجه به محدودیت قانون در تغییر نام کوچک و یا عنایت به آنچه که توضیح داده شد بنظر میرسد، موارد ذکر شده ازمصادیق وجزء موارداستثنائی تغییر نام کوچک مندرج در قانون ثبت احوال نمیباشد0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

94
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
730
تاریخ تصویب :
1363/02/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :