جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 27/3/74 شماره دادنامه 46 کلاسه پرونده 74/14
شاکی . آقای بابک فرهنگ .
موضوع شکایت و خواسته . ابطال بند یک تصویبنامه شماره 43143 / ت 94 ک مورخ 28/3/69 وزرای عضو کمیسیون امور زیربنایی و صنعت هیات دولت
مقدمه . شاکی طی دادخواست تقدیمی مدعی خلاف شرع و خلاف قانون بودن مصوبه 43142 / ت 94 ک مورخ 28/3/69 گردیده تقاضای ابطال آن را دارند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست حجه السلام اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات
نظر به اینکه نسبت به مورد اعلامی ابطال بند یک تصویبنامه شماره 43143/ ت 94 ک مورخ 28/3/69 وزرای عضو کمیسیون امور زیر بنایی و صنعت هیات دولت قبلاً در هیات عمومی اتخاذ تصمیم شده و آرا شماره 117- 116 – 115 – 114 – 28/3/70 صادر شده است لذا باتفاق آرا قابل مجدد تشخیص داده نشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی پور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
46
تاریخ تصویب :
1374/03/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :