جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.


نظریه شماره : 4302/7 - 10/9/62

سئوال : آیا با تصویب قانون رابطه موجر و مستاجر در مجلس شورای اسلامی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 بکلی نسخ شده است یا نه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیراست :
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 در موردمحلهای کسب و پیشه و تجارت تا موقعیکه عدم مشروعیت آن از طرف شورای نگهبان اعلام نگردیده بقوت خود باقی بوده و قابلیت اجراءدارد0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

95
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
4302
تاریخ تصویب :
1362/09/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :