جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.


نظریه شماره : 3715/7 - 12/8/61

سئوال : آیا زمنیهائی که اوقاف جهت احداث بناء و سکونت اجاره میدهد مشمول قانون روابط موجر و مستاجر است یا نه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
مستفاد از عبارت ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجرمصوب 13 اردیبهشت ماه 62 که میگوید اماکنی که برای سکنی ... به تصرف متصرف داده میشود ... اینست که آن مکان معد از برای سکنی باشد و زمین از شمول آن خارج است لذا اجاره اراضی موقوفه تابع مقررات مربوط به خود است .

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

95
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3715
تاریخ تصویب :
1361/08/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :