جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.


نظریه شماره : 3460/7 - 17/7/61

سئوال : اختیارات نماینده قضائی مصرح در ماده واحده قانون الحاق به تبصره بقانون متمم بودجه سال 1347 کل کشور چیست ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
باتوجه به بند الف تبصره 18 قانون الحاق دو تبصره به قانون متمم بودجه سال 1347 کل کشور مصوب 1348 که به این عبارت علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای دفاع وتعقیب دعاوی مربوط از کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرائط ذیل بعنوان نماینده قضائی استفاده نمایند)حدود اختیارات نمانیدگان قضائی دولت همان حدود اختیارات وکلای دادگستری است بنابراین آنان مانند وکلای دادگستری میتوانند در حدود اختیاراتی که به آنان تفویض شده است از آن اختیارات استفاده نمایند .

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

95
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3460
تاریخ تصویب :
1361/07/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :