جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


نظریه شماره : 2942/7-28/5/59

سئوال یکی از اتباع ایران وصیت نامه ای در یکی از محاضر رسمی آلمان تنظیم کرده است 0 آیا آن وصیت نامه ازنظر مقامات ایرانی معتبر است یا خیر؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیراست :
چون بموجب ماده 276 قانون امورحسبی یکی ازاقسام وصیتنامه های معتبر وصیتنامه رسمی است با توجه بماده 1295 قانون مدنی تنظیم چنین وصیت نامه ای در یکی از محاضر رسمی کشورآلمان بشرط حائز بودن شرائط مندرج در آن ماده و مغایر نبودن آن با ضوابط و مقررات آمره پیش بینی شده درمواد 825 تا860 قانون مدنی نافذ و واجد اعتبارخواهد بود0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

96
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2942
تاریخ تصویب :
1359/05/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :