جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.


نظریه شماره : 3618/7-18/7/61

سئوال در وصیت نامه ای رئیس کانون وکلای دادگستری بعنوان ناظر استصوابی تعیین شده است با نبودن او نحوه اجرای آن چیست ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
برحسب مستنبط از ماده 1187 قانون مدنی در صورتیکه ناظر استصوابی به جهتی از جهات نتواند انجام وظیفه نمایدموقتا"حاکم کشی را بعنوان ناظر معین مینماید تا تکلیف او را انجام دهد و پس از رفع ممنوعیت حاکم کسی را که بعنوان ناظر معین نموده است عزل خواهد کرد0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

96
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3618
تاریخ تصویب :
1361/07/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :