جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.


نظریه شماره : 4782/7- 6/9/64

سئوال در صورتیکه موقوفه ای دارای دو نفر متوفی مشترک باشد و یکی از آنان اقدام به طرح دعوی نماید، آیا چنین دعوایی قابل رسیدگی است یا خیر؟

نظر مشورتی اداره حقوقی :
باتوجه بماده 77 قانون مدنی ، درخواست مطالبه اجور،یاافزایش اجاره بها و یا هر نوع دعوی ازطرف یکی از متولیان بدون اذن و اجازه با موافقت متولی دیگرقانونی نبوده وچنین دعوائی قابلیت استماع ندارد0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

96
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
4782
تاریخ تصویب :
1364/09/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :