جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.


نظریه شماره : 5080/7- 4/9/65

سئوال آیا صرف تصرف موقوفه بعنوان تولیت دلیل متوفی بودن متصرف میباشد یانه ؟

نظریه مشورتی اداره حقوقی :
احراز واجد شرائط بودن مدعی تولیت و انتساب او به متولی منصوص با رسیدگی بادله اثبا دعوی وظیفه مراجع ذیصلاح قضائی است و صرف تصدی موقوفه یا متصرف بودن در آن کافی برای صدور حکم تولیت مدعی نیست 0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

96
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
5080
تاریخ تصویب :
1365/09/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :