جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.


نظریه شماره : 5039/7-11/9/64

سئوال آیا معافیت مذکور در ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه شامل متولی هم میشودیاخیر؟

نظریه مشورتی اداره حقوقی :
تبصره ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارت سازمان حج واوقاف و امور خیریه شامل موقوفات عام دارای متولی وفاقد متولی (هردو) میشو و قرینه ای هم که موقوفات عام دارای متولی را از شمول آن خارج نمای وجود ندارد، بنابراین موقوفات عام چه دارای متوفی باشند چه نباشند از پرداخت هزینه دادرسی معافند،خواه زدعوی از طرف متولی اقامه شده باشد خواه از طرف سازمان حج و اوقاف 0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

96
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
5039
تاریخ تصویب :
1364/09/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :