جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.


نظریه شماره : 2088/7-12/7/58

سئوال وکیل بانک فرهنگیان مدعیست که فقط بیست درصدازحق الوکاله قانونی خود را از بانک مذکور دریافت ممینماید و هشتاددرصد رابه بانک بخشیده است و تقاضا دارد ک مالیات او هم بماخذ بیست درصد حق الوکاله منظور گردد، آیا قبول چنین درخواستی مجاز است ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیراست :
بفرض صحت ادعای وکیل در مورد وصول حق الوکاله بمبلغ کمتر از میران مقرر در تعرفه احتساب مالیات و الصاق تمبر بنحوی است که در ماده 72قانون مالیاتهای مستقیم مندرج است وقانونا" موجبی جهت تغییر و تقلیل و میزان مالیات موجود نیست 0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

96
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2088
تاریخ تصویب :
1358/07/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :