جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.


نظریه شماره : 3277/7-22/7/63

سئوال اگر کسی دیگری را برای انجام ا مری وکیل بلاعزل نماید، آیا خودش هم حق انجام مورد وکالت را خواهد داشت یا نه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
براساس مندرجات ماده 683 قانون مدنی مورد وکالت وسیله شخص موکل فاقد مانه قانونی و بلااشکال است وکیفیت عقد وکالت از نظر جائز بودن یا لازم بودن و بلاعزل بودن وکیل ، موثردراختیار موکل برای انجام موضوع وکالت نمیباشد0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

96
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3277
تاریخ تصویب :
1363/07/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :