جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


رأی شعبه 22 دیوان عالی کشور به شماره 19/5431/22 مورخ 1/3/70

رأی
با توجه به خواسته خواهان و به شرح دادخواست که عبارت از دعوی وقوع اشتباه در قید نام فامیلی در شناسنامه اش می باشد رسیدگی به آن طبق ماده 4 قانون ثبت احوال در صلاحیت دادگاه است و با نقض قرار صادره در مانحن فیه مقرر می دارد پرونده جهت رسیدگی به اهمیت دعوی به دادگاه اعاده می گردد .

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
5431
تاریخ تصویب :
1370/03/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :