جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.


رأی شعبه 18 دیوان عالی کشور به شماره 65/18 مورخ 18/2/1373

رأی
نظر به اینکه صدور شناسنامه برای متقاضیان شناسنامه طبق بندالف ماده یک قانون ثبت احوال با رعایت ماده 45 اصلاحی همان قانون از وظایف سازمان ثبت احوال کشور ( ادارات ثبت احوال محل )می باشد لذا ضمن تایید قرار عدم صلاحیت صادره پرونده به دادگاه حقوقی یک تربت حیدریه برگشت داده می شود تا به مرجع صالح ارسال دارند .

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
65
تاریخ تصویب :
1373/02/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :