جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.


رأی شعبه 18 دیوان عالی کشور به شماره 72/12/18 مورخ 22/1/1372

رأی
نسبت به قرار عدم صلاحیت ذاتی شماره 590 ـ 26/11/71 صادره از دادگاه حقوقی یک تربت حیدریه به شایستگی هیئت حل اختلاف ثبت احوال خواف تنها این ایراد وجود دارد که در شرایطی که خواسته مدعی خواهان صرفاً درخواست الزام خوانده به صدور شناسنامه برای وی که خود را فاقد شناسنامه معرفی کرده می باشد و رسیدگی به چنین امری طبق ماده 3 قانون ثبت احوال از موارد صلاحیت هیئت حل اختلاف نبوده بلکه طبق بند الف ماده یک قانون ثبت احوال با رعایت ماده 45 اصلاحی همان قانون از وظایف سازمان ثبت احوال کشور یعنی اداره ثبت احوال است به صدور قرار مذکور مبادرت کرده است بنا به مراتب فوق ضمن تصحیح قرار صادره به این ترتیب که رسیدگی به درخواست خواهان در صلاحیت اداره ثبت احوال خواف است نه هیئت حل اختلاف با تشخیص صلاحیت اداره فوق الذکر مقرر می دارد پرونده از طریق دادگاه مربوطه به اداره ثبت احوال خواف ارسال گردد .

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
12
تاریخ تصویب :
1372/01/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :