جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.


رأی شعبه 18 دیوان عالی کشور به شماره 72/801/18 مورخ 19/12/1372

رأی
با توجه به اینکه بر خلاف تغییر دادگاه حقوقی دو مستقل دره شهر به شرح قرار صادره مستفاد از مندرجات دادخواست و استشهادیه پیوست دادخواست خواهان این است که خواسته دعوی خواهان ابطال سند سجلی شماره 2573 و شناسنامه جدید" href="/tags/14987/صدور-شناسنامه-جدید/" class="link">صدور شناسنامه جدید برای وی با تاریخ تولد سال 1355 می باشد و با عنایت به اینکه خواسته مذکور از شمول مقررات قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب 2/11/67 خارج بوده و در صلاحیت دادگاه حقوقی دو می باشد لذا با تشخیص صلاحیت دادگاه صادر کننده قرار در رسیدگی به دعوی مطروحه مقرر می دارد پرونده به آن دادگاه اعاده گردد تاپس از اخذ توضیح از خواهان در زمینه تاریخ فوت برادرش و تاریخ تولد خودش در سال 1355 از حیث روز و ماه تولد به دعوی مطروحه رسیدگی و رأی مقتضی صادر نمایند .

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
801
تاریخ تصویب :
1372/12/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :