جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.


رأی شعبه 18 دیوان عالی کشور به شماره 72/623/18 مورخ 2/10/72

رأی
نظر به اینکه بر حسب رای وحدت رویه شماره 504 ـ 10/2/66 هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس ( ذکور به اناث یا بالعکس ) از مسائل واجد آثار حقوقی و خارج از شمول بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری شناخته شده است و با عنایت به اینکه مورد خواسته خواهان از مصادیق رأی وحدت رویه فوق التصویب می باشد لذا با تشخیص صلاحیت دادگاه صادر کننده قرار در رسیدگی به دعوی مطروحه مقرر می دارد پرونده به دادگاه صادر کننده قرار اعاده گردد .

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
623
تاریخ تصویب :
1372/10/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :