جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.


رأی شعبه 18 دیوان عالی کشور به شماره 72/647/18 مورخ 27/10/1372

رأی
با توجه به اینکه خواسته خواهان ابطال یکی از دو شناسنامه سند شماره 133 ـ 1346 و ثبت واقعه ازدواج در شناسنامه همسر و نام فرزندش به نام محمد در شناسنامه شماره 117 حوزه سه رشن آباد متولد 1344 می باشد و با عنایت به اینکه از هر دو شناسنامه استفاده شده است موضوع نیاز به رسیدگی قضائی دارد بنا به مراتب رسیدگی به تقاضا در صلاحیت دادگاههای تشخیص و ضمن فسخ قرار عدم صلاحیت صادره پرونده جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می گردد .

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
647
تاریخ تصویب :
1372/10/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :