جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.


رأی شعبه 18 دیوان عالی کشور به شماره 73/627/18 مورخ 8/10/1372

رأی
نظر به اینکه به موجب ماده چهل قانون ثبت احوال تغییر نام خانوادگی به عهده سازمان ثبت احوال است علیهذا ضمن تایید قرار عدم صلاحیت صادره و تشخیص صلاحیت ثبت احوال محل پرونده برای ارسال به مرجع صالح به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می شود

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
627
تاریخ تصویب :
1372/10/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :