جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


رأی شعبه 18 دیوان عالی کشور به شماره 73/303/18 مورخ 2/6/1373

رأی
با توجه به اینکه خواسته خواهان اصلاح ( تغییر تاریخ تولد ) از سال 1344 به سال 1333 بوده بیش از پنج سال می باشد مشمول تبصره ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها می باشد لذا با تشخیص صلاحیت کمیسیون مقرر در قانون فوق الذکر حل اختلاف می نماید و پرونده جهت اقدام مقتضی به دادگاه حقوقی دو علی آباد اعاده می شود .

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
303
تاریخ تصویب :
1373/06/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :