جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.


رأی شعبه 18 دیوان عالی کشور به شماره 73/301/18 مورخ 31/5/1373

رأی
نظر به اینکه خواهان مدعی است در شناسنامه ای که برای وی صادر شده و در دست داشته است نام خانوادگی وی … بوده است که فتوکپی ارائه شده ضمیمه دادخواست نیز موید این مدعا می باشد و به طوری که در ذیل فتوکپی شناسنامه مذکور ملاحظه می شود ظاهراً در تاریخ 23 یا 29 فروردین 1352 نیز شناسنامه قبلی تعویض شده است و در شناسنامه فرزندش نیز نام خانوادگی آنها … می باشد ( هر چند فتوکپی شناسنامه فرزندان ضمیمه نیست ) حالیه برای تعویض شناسنامه قدیمی خود به شناسنامه جدید ( جمهوری اسلامی ) مراجعه کرده است از طرف ثبت احوال گفته شده نام خانوادگی او … می باشد با شرح فوق تقاضای اصلاح سوابق سجلی خود را از نام خانوادگی … به … دارد لذا موضوع تغییر نام خانوادگی مصداق ندارد بلکه موضوع نیاز به رسیدگی قضائی دارد لذا رسیدگی را در صلاحیت دادگاه تشخیص می دهد و ضمن نقض قرار عدم صلاحیت صادره پرونده به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می گردد .

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
301
تاریخ تصویب :
1373/05/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :