جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.


رأی شعبه 18 دیوان عالی کشور به شماره 72/809/18 مورخ 21/12/1372

رأی
رسیدگی به تقاضای تغییر نام در شناسنامه نیاز به رسیدگی قضائی دارد علیهذا با تشخیص صلاحیت دادگاه پرونده به دادگاه حقوقی یک ایلام اعاده می شود که به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر نمایند .

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
809
تاریخ تصویب :
1372/12/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :